Равнонен калкулатор на триъгълника

a =
 
P = 0
s = 0
K = 0
h = 0
» Show Steps
 

В геометрията равностранените триъгълници имат и трите страни равни.

equilateral triangle

A = ъгъл А, b = ъгъл b, c = ъгъл c

a = страна a, b = страна b, c = страна c

K = площ, p = периметър, s = полуперметър, h = надморска височина

Например, странична дължина е A = 3:

    За изчисляване на Р, използвайте следната формула: 3A. Когато замествате за неговата стойност, получавате 3 (3), която е равна на 9.

    За изчисляване на S, използвайте следната формула: 3A / 2. Когато замествате A и S за техните стойности, получавате 3 (3) / 2, които се равняват на 4.5.

    За изчисляване на K, използвайте следната формула: (1/4) * √3 * a 2 . Когато замените стойността си, получавате (1/4) * √3 * 3 2 , което е равно на 3.89711.

    За изчисляване на Н, използвайте следната формула: (1/2) * √3 * a. Когато замените стойността си, получавате (1/2) * √3 * 3, което е равно на 2.59808.

Равнонен калкулатор на триъгълника