Анулен калкулатор

r1 =
r2 =
Units:
 
C1 = 0
C2 = 0
A1 = 0
A2 = 0
A0 = 0
 

annulus

r 1 = външен радиус

r 2 = вътрешен радиус

C 1 = външна обиколка

C 2 = вътрешна обиколка

A 1 = площ на кръг от r 1

A 2 = площ на кръг от R <под> 2

A 0 = сенчеста площ

Онлайн анулира калкулаторът да намери района, обиколка и радиус на анула. Когато знаете две известни променливи, изберете от Droplist, изчислете останалите 5 неизвестни.

Формули за анулиране:

даден R <под> 1 и R <под> 2 :

C 1 = 2πR <под> 1

C 2 = 2πR <под> 2

A 1 = πR <под> 1 2

A 2 = πR <под> 2 2

A 0 = a 1 - <под> 2 .

дадено r 1 и c <под> 2 :

R 2 = c 2 / 2π

C 1 = 2πR <под> 1

A 1 = πR <под> 1 2

A 2 = πR <под> 2 2

A 0 = a 1 - <под> 2 .

дадено r под> 1 и <под> 2 :

r 2 = √ (a 2 / π)

C 1 = 2πR <под> 1

C 1 = 2πR <под> 2

A 1 = πR <под> 1 2

A 0 = a 1 - <под> 2 .

дадено r 2 и c <под> 1 :

R 1 = c 1 / 2π

C 2 = 2πR <под> 2

A 1 = πR <под> 1 2

A 2 = πR <под> 2 2

A 0 = a 1 - <под> 2 .

Даден c 1 и c <под> 2 :

R 1 = c 1 / 2π

r 2 = c 1 / 2π

A 1 = πR <под> 1 2

A 2 = πR <под> 2 2

A 0 = a 1 - a 2 . даден c 1 и 2 < / под> :

R 1 = c 1 / 2π

r 2 = √ (a 2 / π)

C 2 = 2πR <под> 2

A 1 = πR <под> 1 2

A 0 = a 1 - <под> 2 .

дадено r под> 2 и <под> 1 :

R 1 = √ (a 1 / π)

C 1 = 2πR <под> 1

C 2 = 2πR <под> 2

A 2 = πR <под> 2 2

A 0 = a 1 - <под> 2 .

даден c 2 и <под> 1 :

R 1 = √ (a 1 / π)

R 2 = c 2 / 2π

C 1 = 2πR <под> 1

A 2 = πR <под> 2 2

A 0 = a 1 - <под> 2 .

дадено <под> 1 и <под> 2 :

R 1 = √ (a 1 / π)

r 2 = √ (a 2 / π)

C 1 = 2πR <под> 1

C 2 = 2πR <под> 2

A 0 = a 1 - <под> 2 .

даден R <под> 1 и <под> 0 :

C 1 = 2πR <под> 1

A 1 = πR <под> 1 2

A 2 = a 1 - a 0

r 2 = √ (a 2 / π)

C 2 = 2πR <под> 2 .

дадено r 2 и <под> 0 :

C 2 = 2πR <под> 2

A 2 = πR <под> 2 2

A 1 = a 0 + a 2

R 1 = √ (a 1 / π)

C 1 = 2πR <под> 2 .

даден c 1 и <под> 0 :

R 1 = c 1 / 2π

A 1 = πR <под> 1 2

A 2 = a 1 - a 0

r 2 = √ (a 2 / π)

C 2 = 2πR <под> 2 .

даден c 2 и <под> 0 :

R 2 = c 2 / 2π

A 2 = πR <под> 2 2

A 1 = a 0 + a 2

R 1 = √ (a 1 / π)

C 1 = 2πR <под> 1 .

дадено <под> 1 и <под> 0 :

A 2 = a 1 - a 0

R 1 = √ (a 1 / π)

r 2 = √ (a 2 / π)

C 1 = 2πR <под> 1

C 2 = 2πR <под> 2 .

Като се има предвид <под> 2 и <под> 0 :

A 1 = a 0 + a 2

R 1 = √ (a 1 / π)

r 2 = √ (a 2 / π)

C 1 = 2πR <под> 1

C 2 = 2πR <под> 2 .

Анулен калкулатор