Периметър на ромбски калкулатор

Length:
Results:
Perimeter Of a Rhombus:

Периметър на ромб формула:

В евклидовата геометрия, ромб (◊), множествено число ромби или ромби, е просто (не-пресичане) четириъгълник, чиито четири страни имат еднаква дължина. Друго име е равностранен четириъгълник, тъй като равностранен означава, че всичките му страни са равни по дължина. Ромбът често се нарича диамант, след като диамантите в картички, или таблетка, въпреки че бившият понякога се отнася конкретно до ромб с ъгъл от 60 ° (виж полиаманд), а последният понякога се отнася по-специално до ромб с a 45 ° ъгъл.

Периметър = 4 x дължина

Периметър на ромбски калкулатор