Калкулатор на десния триъгълник (питагоров теорема)

side a   side b   side c  
     
angle A   angle B   angle C  
     

Perimeter:    
Area:    
Inscribed Circle Radius:    
Circumscribed Circle Radius:    
Angle Bisector of a:    
Angle Bisector of b:    
Angle Bisector of c:    
Altitude of c:    
Median of a:    
Median of b:    
Median of c:    

Правилният триъгълник е триъгълник, в който един ъгъл е прав ъгъл.

Страната срещу дясната ъгъл се нарича хипотенуза (страна c на фигурата). Страните, съседни на правилния ъгъл, се наричат ​​крака (страна B на фигурата). Страна А може да бъде идентифицирана като страна, в непосредствена близост до ъгъл В и се противопоставя на (или противоположния) ъгъл А, докато страната В е страна, която е в непосредствена близост до ъгъл А и се противопоставя на ъгъл Б.

<Клас на маса = "Център">

питагорейска теорема

c 2 = a 2 + b 2

област

a × b / 2

надморска височина на c (h)

a × b / c

ъглов бисектор на

2 × b × c × cos (a / 2) / (b + c)

ъглов бисектор на b

2 × a × c × cos (b / 2) / (a ​​+ c)

ъглов бисектор на c (t c

t <под> c 2 = 2 × a 2 × b 2 / (a + b) 2

медиан на a (m a )

m a 2 = b 2 + 0.25 × a 2

median of b (m b )

m b 2 = a 2 + 0.25 × b 2

медиан на c (m c )

m <под> c = c / 2

вписан радиус на кръга

a × b / (a ​​+ b + c)

радиус на кръга c / 2

Калкулатор на десния триъгълник (питагоров теорема)