Крайната обикновена калкулатор на полигоните

Choose a regular polygon:
Choose a calculation:
a =
Length Units:
Angle Units:
 
n = 3  

r = 0
R = 0
A = 0
P = 0
x = 0
y = 0

trigon shape

n = number of sides, a = side lengths, R = circumradius

r = inradius (apothem), P = perimeter, A = area, y = exterior angle, x = interior angle

» Show Work
Show steps.

Калкулаторът на полигона за изчисляване на свойствата на обикновен многоъгълник. Когато въведете 1 променлива на полигона като странични дължини и селектирате броя на страните. Тя може да изчисли страничната дължина, INRADIUS (APOTHEM), Circombradius, област и периметър и така нататък.

Например, за полигон калкулатор, страничните дължини са 3, брой страни е 6:

  За да се изчисли R, когато е даден N и A, използвайте следната формула: (1/2) a * cot (π / n). Когато замените n и a за техните стойности, получавате (1/2) 3 * креватче (π / 3), което е равно на 0.86603 m.

  За да се изчисли R, когато е даден N и A, използвайте следната формула: (1/2) a * cot (π / n). Когато замените n и a за техните стойности, получавате (1/2) 3 * csc (π / 3), което е равно на 1.73205 m.

  За да се изчисли A, когато е даден N и A, използвайте следната формула: (1/4) na 2 * cot (π / n). Когато замените n и a за техните стойности, получавате (1/4) * 3 * 3 2 * cot (π / 3), което е равно на 3.89711 m 2 .

  За да се изчисли P, когато е даден N и A, използвайте следната формула: NA. Когато замените n и a за техните стойности, получавате 3 * 3, което е равно на 9 m.

  За да изчислите X в градуси, използвайте следната формула: (((N-2) / N) * 180). Когато замените n за неговата стойност, получавате (((3-2) / 3) * 180, което е 60 °.

  За да изчислите Y в градуси, използвайте следната формула: 360 / n. Когато замените n за неговата стойност, получавате 360/3, което се равнява на 120 °.

Крайната обикновена калкулатор на полигоните