Трапецовиден калкулатор

Parallel Side a:  
Parallel Side b:  
Side c:  
Side d:  
Altitude (h):  
 
Area:  
Perimeter:  
Diagonal L1H2:  
Diagonal H1L2:  
Angle (θ):
Angle (Φ)

В геометрията, трапецът има две успоредни страни, се наричат ​​основи на трапеза. Другите две страни се обаждат на страничните страни.

Трапецоидни формули

1. Област = H (A + B) / 2

2. Периметър = A + B + C + D

3. диагонал L 1 h 2 = sqrt (h 2 + (b-sqrrt (c 2 -H 2 ) 2 )

4. DIAGONAL H 1 L 2 = sqrt (h 2 + (b-sqrt (d 2 -H 2 ) 2 )

Например, когато паралелна страна a = 3, b = 6, страна c = d = 4, надморска височина (h) = 3, след това площта = 13.5, периметри = 17, диагонал L1H2 = 4.5, диагонал H1L2 = 4.5, ъгъл ( θ) = ъгъл (φ) = 0.8481

Трапецовиден калкулатор