Калкулатора на площад (геометрия)

edge units  
perimeter units  
diagonal units  
area square units  
significant figures:

Квадрат е плоска форма, квадратът има 4 равни страни и 4 вътрешен ъгъл.

Противоположните страни са успоредни

Всеки вътрешен ъгъл е 90 °

Квадратна формула:

Площ = a 2 = a × a

Периметър = 4А.

Диагонал "d" = a × √2

square

Например, когато страната = 2, след това площта = 4, периметъра = 8, диагонал = 2.83.

Например, когато периметъл = 12, след това страната = 3, площ = 9, диагонал = 4.24.

Изчислението се прави по-лесно тук.

Калкулатора на площад (геометрия)