Сектор на кръга, сегмент, акорд и калкулатор на дъгата

The calculator is powerful and easy to use, Click on the two variables you know:

Radius & Segment Height ED Radius & Apothem OE

Radius and Central Angle Radius & Chord AB

Radius & Arc ADB

Chord AB & Segment Height ED Chord AB & Apothem OE

Segment Height ED & Apothem OE Chord AB & Arc ADB
 

Significant Figures >>>  

Линиите OA и OB са радиус на кръг.

Линиите AB са една рода на кръг.

Ъгъл Аб е централен ъгъл.

Линия OE е апотемът.

Извитата линия ADB е дъга на кръга.

Районът на сегмента е равен на сектор - триъгълник Aob

Line Ed е височината на сегмента.

Районът Aobd е сектор.

Дължина на ARC ADB = (Централен ъгъл / 180 °) * π * r

Област на сектора Aobd = (ъгъл AOB / 360 °) * π * r²

Областта на ADBD е сегментът.

Сектор на кръга, сегмент, акорд и калкулатор на дъгата