Трапецовиден калкулатор с ъгли

Parallel Side a:  
Parallel Side b:  
Angle (θ):
Angle (Φ)
Altitude (h):  
 
Area:  
Perimeter:  
Side c:  
Side d:  
Diagonal L1H2:  
Diagonal H1L2:  

В евклидовата геометрия, трапецът има две успоредни страни, се наричат ​​основи на трапеза. Другите две страни се обаждат на страничните страни.

Трапецоидни формули

1. Област = H (A + B) / 2

2. Периметър = A + B + C + D

3. диагонал L 1 h 2 = sqrt (h 2 + (b-sqrrt (c 2 -H 2 ) 2 )

4. DIAGONAL H 1 L 2 = sqrt (h 2 + (b-sqrt (d 2 -H 2 ) 2 )

Например, когато паралелна страна a = 3, b = 4, ъгъл (θ) = 0.9273, ъгъл (φ) = 0.6082, надморска височина (h) = 4, след това областта = 14, периметри = 19, страна c = 5, страна d = 7, диагонал L1H2 = 4.1231, диагонал H1L2 = 4.3641.

Трапецовиден калкулатор с ъгли