Сегмент от калкулатор на кръга

Radius (r):    
Arc Angle (a):  
     
Segment Area :    
Arc Length :    
Chord Length :    
Segment perimeter :    

Сегментът е формата, оформена между акорд и дъгата.

1. Площ на засенчена част = R 2 * (a - sin (a)) / 2

2. Дължина на дъгата на засенчена част = R * a

3. Периметър на сегмента = R * A + дължина на акорд

( Бележка: единица ъгъл на дъгата е радиана)

Сегмент от калкулатор на кръга