Ограничен кръг от триъгълник калкулатор

Side a:    
Side b:    
Side c:    
     
Inscribed Circle Radius :    
Inscribed Circle Area :    
Inscribed Circle Perimeter :    

Всеки триъгълник има уникална обкръжение, кръг, минаващ през всичките три върха, чийто център е пресечката на перпендикулярните бисектори на триъгълните страни.

1. Радиус (R) = ABC / 4√S (S-A) (S-B) (S-C)

2. S = (A + B + C) / 2

Ограничен кръг от триъгълник калкулатор