Десния калкулатор на хвърчило

Select data you know.

 

 
Significant Figures >>> 

Всички хвърчила са тангенциални четириъгълници , което означава, че те са 4 странични фигури, в които може да бъде вписан кръг (наречен Incircle ), така че всяка от четирите страни да докосне кръга само в една точка. (По принцип, това означава, че кръгът е допиращ за всяка от четирите страни на хвърчилото.)

За да впишете кръг графично (използвайки компас и прав ръб) в хвърчило:

• Начертайте оста на симетрия реклама

• BISECT един от не-върховите ъгли (B или C) и разширяване на този ред, така че да отговаря на линия AD в точка E

• От точка Е, нарисувайте перпендикулярно на всеки от четирите страни.

• Вмъкнете кръга с помощта на точка Е като своя център и линия EF като негов радиус.

Описвайки това математически :

• Ъгъл Ace = Ъгъл ECD = ½ ъгъл ACD

• Ъгъл Aco = 90º - ½ ъгъл BAC

• Ъгъл Оценка = Ъгъл Асо - ACO

• OE = ½ линия BC x Tan (OCE)

• AE = OA + OE

• ed = ad -ae

• Ъглов EDF = ½ ъгъл BDC

• EF = SIN (EDF) x Ed

Десния калкулатор на хвърчило