Hertz (Hz) до Terahertz (THz) честотен конвертор

Hz
   
Result in terahertz: THz

Hertz (Hz) до Terahertz (THz) честотен преобразувател: 1Hz = 10 -12 thz

Честотата е броят на събитията на повтарящо се събитие за единица време. Също така се нарича времева честота, която подчертава контраста на пространствената честота и ъгловата честота. Периодът е продължителността на един цикъл в повтарящо се събитие, така че периодът е реципрочната честота. Например, ако сърцето на новороденото бебе бие на честота от 120 пъти минута, периодът му - интервалът между ударите - е половин секунда (60 секунди (т.е. една минута), разделена на 120 удара).

Hertz (Hz) до Terahertz (THz) честотен конвертор