Hertz (Hz) до ъгловата скорост в радиана в секунда (рад / и) конвертор

Hz
   
Result in radian per second: rad/s

Hertz (Hz) до Rad / S конвертор: 1 Hz = 2π Rad / s = 6.2831853 Rad / s

Честотата е броят на събитията на повтарящо се събитие за единица време. Също така се нарича времева честота, която подчертава контраста на пространствената честота и ъгловата честота. Периодът е продължителността на един цикъл в повтарящо се събитие, така че периодът е реципрочната честота. Например, ако сърцето на новороденото бебе бие на честота от 120 пъти минута, периодът му - интервалът между ударите - е половин секунда (60 секунди (т.е. една минута), разделена на 120 удара).

Hertz (Hz) до ъгловата скорост в радиана в секунда (рад / и) конвертор