Конвертор на електрически заряд

C
mC
μC
nC
pC
e
Ah
     

Кулони към компютър, NC, UC, MC, AH, Конвертор на електронната такса

Единицата на количеството електрически заряд е кулонът, зарядът на електрон е приблизително -1.602 × 10 -19 C.

Конвертор на електрически заряд