Coulombs (в) до Millicoulombs (MC) електрически преобразувател

C
   
Millicoulombs result: mC

Coulombs (в) до milicoulombs (MC): 1C = 1000MC

Единицата на количеството електрически заряд е кулонът, зарядът на електрон е приблизително -1.602 × 10 -19 C.

Coulombs (в) до Millicoulombs (MC) електрически преобразувател