Rad / s до честотата в Hertz (Hz) конвертор

rad/s
   
Result in hertz: Hz

Ъгловата скорост в радиана в секунда (Rad / s) до честотата в Hertz (Hz): 1 Rad / s = 1 / 2π Hz = 0.15915494327 Hz

Честотата е броят на събитията на повтарящо се събитие за единица време. Също така се нарича времева честота, която подчертава контраста на пространствената честота и ъгловата честота. Периодът е продължителността на един цикъл в повтарящо се събитие, така че периодът е реципрочната честота. Например, ако сърцето на новороденото бебе бие на честота от 120 пъти минута, периодът му - интервалът между ударите - е половин секунда (60 секунди (т.е. една минута), разделена на 120 удара).

Rad / s до честотата в Hertz (Hz) конвертор