Микрокулокси (μc) към кулот (в) преобразувател на електрически заряд

μC
   
Coulombs result: C

Микрокулокси (μc) към кулот (с): 1C = 1C = 1000000μC

Единицата на количеството електрически заряд е кулонът, зарядът на електрон е приблизително -1.602 × 10 -19 C.

Микрокулокси (μc) към кулот (в) преобразувател на електрически заряд