Picocoulombs (PC) към кулони (в) Конвертор на електрически заряд

pC
   
Coulombs result: C

Picocoulombs (PC) към кулот (в): 1C = 10 12 PC

Единицата на количеството електрически заряд е кулонът, зарядът на електрон е приблизително -1.602 × 10 -19 C.

Picocoulombs (PC) към кулони (в) Конвертор на електрически заряд