Nanocoulombs (NC) към Coulombs (c) Конвертор на електрически заряд

         
  Enter charge in nanocoulombs: nC  
         
       
         
  Coulombs result: C  
         

Nanocoulombs (NC) към кулот (с): 1C = 10 9 NC

Единицата на количеството електрически заряд е кулонът, зарядът на електрон е приблизително -1.602 × 10 -19 C.

Nanocoulombs (NC) към Coulombs (c) Конвертор на електрически заряд