Лукс до калкулатор на Кандела

Enter illuminance in lux: lx
Enter distance and select feet or meters:
   
Luminous intensity result in candela: cd

Candela е мощност, излъчвана от източник на светлина. Това е базовата единица за SI на светлинен интензитет (символ: CD).

ЛУКС се измерва светлинен поток на единица площ (символ: LX). Това е SI единица на осветеност и светлинно излъчване, е равно на един лумен на квадратен метър.

Candela tp lux с разстояние в измервателни уреди формула

e v (lx) = i v (cd) / ( d < под> (m) 2

Лукс до калкулатор на Кандела