Уотс до лукс калкулатор

Enter power in watts:  
W
Select light source
Or enter luminous efficacy in lumens per watt:
lm/W
Enter surface area:  
Or enter spherical radius:  
 
Illuminance result in lux:  
lx

ЛУКС се измерва светлинен поток на единица площ (символ: LX). Това е SI единица на осветеност и светлинно излъчване, е равно на един лумен на квадратен метър.

ЛУКС до Уотс формула:

e v (lx) = р (w) × η (lm / w) / a (m 2 )

Уотс до лукс калкулатор