Megahertz (MHz) до конвертор на честота на Килоертц (KHz)

MHz
   
Result in kilohertz: kHz

Megahertz (MHz) до килонеца (KHz) Честота: 1MHz = 1000KHz

Честотата е броят на събитията на повтарящо се събитие за единица време. Също така се нарича времева честота, която подчертава контраста на пространствената честота и ъгловата честота. Периодът е продължителността на един цикъл в повтарящо се събитие, така че периодът е реципрочната честота. Например, ако сърцето на новороденото бебе бие на честота от 120 пъти минута, периодът му - интервалът между ударите - е половин секунда (60 секунди (т.е. една минута), разделена на 120 удара).

Megahertz (MHz) до конвертор на честота на Килоертц (KHz)