Coulombs (в) за микрокулокси (μc) електрически преобразувател

C
   
Microcoulombs result: μC

Coulombs (c) към микрокулокси (μc): 1C = 1000000μC

Единицата на количеството електрически заряд е кулонът, зарядът на електрон е приблизително -1.602 × 10 -19 C.

Coulombs (в) за микрокулокси (μc) електрически преобразувател