Coulombs (в) до Picocoulombs (PC) електрически преобразувател

C
   
Picocoulombs result: pC

Кулони (в) до Picocoulombs (PC) електрически заряд: 1C = 10 12 PC

Единицата на количеството електрически заряд е кулонът, зарядът на електрон е приблизително -1.602 × 10 -19 C.

Coulombs (в) до Picocoulombs (PC) електрически преобразувател