VOLTS (V) към микроволта (μV) конвертор

  Enter voltage in volts: V  
       
  Result in microvolts: µV  

Волтове (v) към микроволти (μV): 1 v = 10 6 μv = 1000000 μV

Волт е получената единица за разлика в електрическата потенциал (напрежение), електрически потенциал и електромоторна сила (символ: V).

VOLTS (V) към микроволта (μV) конвертор