Ampere-часове (AH) към Coulombs (c) Конвертор на електрически заряд

Ah
   
Coulombs result: C

Ампер-часове (AH) към кулони (в): 1C = 2.7778 · 10 -4 ah

Единицата на количеството електрически заряд е кулонът, зарядът на електрон е приблизително -1.602 × 10 -19 C.

Ampere-часове (AH) към Coulombs (c) Конвертор на електрически заряд