Coulombs (c) до nanocoulombs (NC) електрически преобразувател

C
   
Nanocoulombs result: nC

Кулони (в) до нанокуломски (NC) електрически заряд: 1C = 10 9 NC

Единицата на количеството електрически заряд е кулонът, зарядът на електрон е приблизително -1.602 × 10 -19 C.

Coulombs (c) до nanocoulombs (NC) електрически преобразувател