Електронна такса (д) към кулони (в) преобразувател на електрически заряд

e
   
Coulombs result: C

Electron такса (е) към кулокси (с): 1C = 6.24150975 · 10 18 e

Единицата на количеството електрически заряд е кулонът, зарядът на електрон е приблизително -1.602 × 10 -19 C.

Електронна такса (д) към кулони (в) преобразувател на електрически заряд