VOLTS (V) до Gigavolts (GV) конвертор

  Enter voltage in volts: V  
       
  Result in gigavolts: GV  

Волтове (v) към гигаволти (GV): 1 v = 10 -9 gv = 0.000000001 gv

Волт е получената единица за разлика в електрическата потенциал (напрежение), електрически потенциал и електромоторна сила (символ: V).

VOLTS (V) до Gigavolts (GV) конвертор