Millivolts (mV) до волта (v) конвертор

  Enter voltage in millivolts: mV  
       
  Result in volts: V  

Millivolts (mv) до волта (v): 1 v = 10 3 mv = 1000 mV

Волт е получената единица за разлика в електрическата потенциал (напрежение), електрически потенциал и електромоторна сила (символ: V).

Millivolts (mV) до волта (v) конвертор