Граничнили до луксозни калкулатор за преобразуване

Enter illuminance in footcandles: fc
   
Illuminance result in lux: lx

ЛУКС се измерва светлинен поток на единица площ (символ: LX). Това е SI единица на осветеност и светлинно излъчване, е равно на един лумен на квадратен метър.

Свещ за крака е осветеност или интензитет на светлината, широко използван, това е "осветеността, хвърлена на повърхността от един кандела източник един крак".

Гласуване до лукс Формула за преобразуване

e v (lx) = e <под> v (fc) / 0.09290304 = < i> e <под> v (fc) × 10.76391

Граничнили до луксозни калкулатор за преобразуване