Лумен до лукс калкулатор

Enter luminous flux in lumens: lm
Select area unit type:  
Enter spherical radius:
Or enter surface area:
   
Illuminance result in lux: lx

Луменът е мярка за общото "количество" на видимата светлина. Луменът е SI получената единица на светлинен поток (символ: LM).

Луксът е осветяващ поток от единица. Това е SI единица на осветеност и светлинно излъчване (символ: LX).

e v (lx) = φ v (lm) / (4 · π · R 2 (m 2 ) )

Лумен до лукс калкулатор