Лукс за калкулатор за преобразуване на главата

Enter illuminance in lux: lx
   
Illuminance result in footcandles: fc

ЛУКС се измерва светлинен поток на единица площ (символ: LX). Това е SI единица на осветеност и светлинно излъчване, е равно на един лумен на квадратен метър.

Свещ за крака е осветеност или интензитет на светлината, широко използван, това е "осветеността, хвърлена на повърхността от един кандела източник един крак".

e v (fc) = e <под> v (lx) × 0.09290304 = < i> e <под> v (lx) / 10.76391

Лукс за калкулатор за преобразуване на главата