Лукс до калкулатор на лумена

Enter Illuminance in lux: lx
Select area unit type:  
Enter spherical radius:
Or enter surface area:
   
Luminous flux result in lumens: lm

Луменът е мярка за общото "количество" на видимата светлина. Луменът е SI получената единица на светлинен поток (символ: LM).

Луксът е осветяващ поток от единица. Това е SI единица на осветеност и светлинно излъчване (символ: LX).

Изчисляване с площ в квадратен метров формула

φ v (lm) = e <под> v (lx) × A (m 2 ) = e v (lx) ×

4 · π · r 2 (m 2 )

Лукс до калкулатор на лумена